Jalkahoitolan Palvelut

 

Jalkojen perushoito

Perusjalkahoito sopii kaikille, myös erityisryhmille sekä jalkaongelmista kärsiville.
Jos jaloissa on paljon hoidettavaa voi olla aiheellista varata muutama hoitokerta hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Jaloille parasta olisi säännölliset käynnit jalkahoitajalla riittävän omahoidon lisäksi.

 

Kovettumat ja känsät

Kovettumat ja känsät aiheutuvat paineesta ja hankauksesta, jonka vuoksi iho alkaa suojata itse itseään paksuuntumalla.  Tavallisimpia paikkoja niille on päkiät, kantapäät ja isovarpaiden reunat. Känsässä on syvälle ulottuva ns.sydän, joka saattaa olla kova ja kivulias tilanteen pitkittyessä, se voi myös painaa hermoon. Känsä voi olla erittäin kivulias kävellessä tai sitä päältä painettaessa. Känsän ympärillä on usein kovettumaa, joka myös känsän poiston yhteydessä poistetaan. Känsä kannattaa antaa jalkahoitajan poistaa, koska itse se on hankalaa eikä sitä pysty itse kokonaan poistamaan. Apteekin känsälaastarit ym. känsiin tarkoitetut itsehoitotuotteet voivat vaurioittaa väärin käytettynä känsän ympärillä olevaa tervettä kudosta. Jalkahoitaja poistaa känsät ja kovettumat asianmukaisilla instrumenteilla. Hoidon yhteydessä saat myös kotihoito-ohjeet miten voit ehkäistä tai hidastaa em. ihomuutosten syntymistä.

 

 Paksuuntuneet kynnet

Ikääntyminen, sairaudet ja lääkkeet saattavat aiheuttaa kynsien paksuuntumista. Paksuja kynsiä on vaikea itse leikata. Jalkahoitaja voi ohentaa ja lyhentää kynnen/kynnet turvallisesti. käytössäni on vesipora, jossa käytän kynsien ohentamiseen keraamista terää ja siten hoito on miellyttävää sekä kivutonta.

 

Sisäänkasvaneen kynnen hoito

Sisäänkasvanut kynsi saattaa aiheuttaa kipua, punoitusta ja tulehdusta. Sisäänkasvaneet kynnet ovat usein seurausta virheellisesti leikatuista kynsistä, kynnet on leikattu liian lyhyiksi tai kynnen kulmat on pyöristetty tai kynnen reunaan on jäänyt kynsipiikki. Syitä on muitakin, kuten liian pienet sukat tai kengät. Kynteen kohdistuneet vauriot, yliojentunut isovarvas tai varpaan virheasento saattavat aiheuttaa kynnen sisäänkasvamista.

Sisäänkasvaneen kynnen hoitokeinoja ovat kynsipiikin poistaminen, kynnen kulman eristäminen kuitukankaan avulla. Myös silikonisilla varpaiden erottajilla voidaan helpottaa kynsivallin kipua. Jos kynsivalli on tulehtunut ja erittävä eikä paikallinen hoito (antiseptiset voiteet/liuokset) auta, niin antibioottikuuri saattaa olla tarpeen.

Usein edellämainitut keinot tuovat helpotuksen, mutta tarvittaessa sisäänkasvanutta kynttä voidaan oikaista kynnenoikaisumenetelmillä, kuten liuskalla tai titaanioikaisulla.

 

Kynnenoikaisu menetelmä sisäänkasvaneelle kynnelle:

Kynteen liimataan liuska,jossa on kiristettävä jousi joka kiristyessään nostaa kynnen reunoja ylös ja kipu helpottaa samantien. Hoito vaatii asiakkaalta sitoutumista, koska liuskaa täytyy vaihtaa kynnen kasvaessa n. 4-6viikon välein ja hoidon kesto on yleensä kuukausia.

Oikaisuhoito on leikkaushoitoa (kiilaekskisio, fenolisaatio) lempeämpi keino sisäänkasvaneen kynnen hoitoon, kipu helpottaa heti eikä toimenpide vaadi sairauslomaa.

 

Sienikynsi

Kynsisientä voidaan epäillä jos kynsi muuttu sameaksi, ruskeankeltaiseksi ja lahoksi. Sieni leviää kynnen alla ja lopulta irrottaa kynnen alustastaan. Sientä saattaa olla myös jalkapohjissa ja varvasväleissä.

Paksuuntuessaan kynsi voi aiheuttaa paineoireita sekä lisäoireena bakteeritulehduksen. Jos alaraajojen verenkierto on huono tai on diabetes, tulehdus saattaa johtaa haavauman syntymiseen. 

Sienikynnen toteamiseksi tarvitaan kynnestä näyte, jonka lääkäri määrää otettavaksi. Jos näytteestä todetaan kynsisieni, niin lääkäri määrää yleensä sisäisesti otettavan sienilääkityksen jos ei sille ole estettä esim. muu lääkitys tai sairaus. Sen lisäksi tärkeä osa sienikynnen hoitoa on kynnen ohennus ja sairaan kynnenosan poisto, jolla paraneminen nopeutuu ja se tukee sisäistä lääkitystä. Jos ei sisäistä lääkitystä voida aloittaa, niin hoidetaan sienikynttä vain paikallisesti. Sukat ja kengät tulisi desinfioida, jotta vältytään uudelta tartunnalta. Kotona pesutilojen desinfiointi ja käytössä vain henkilökohtaiset jalkojenhoitovälineet, ettei muut saisi tartuntaa. Yleisissä tiloissa kuten uimahallit ym. tulisi kaikkien käyttää uima/sisätossuja ja huolehtia hyvin jalkojen hygieniasta.

 

Jalkasieni

Jalkasienen oireita voivat olla jalkapohjien ja varpaanvälien kutina, punoitus, kuumotus, hilseily, varvasvälien ihorikot ja hautumat. Hoito on paikallishoito ja tarvittaessa lääkärin määräämä sisäinen lääkehoito. Jalkojen huono hygienia ja hikoilu lisäävät riskiä. Jalkojen pesu ja varvasvälien hyvä kuivaus aina pesun jälkeen auttaa pitämään ihon ehjänä. Lampaanvillan käyttö hautuneissa varvasväleissä auttaa ihoa paranemaan. Tässäkin on lääkityksen lisäksi syytä muistaa sukkien ja kenkien desinfiointi. 

 

Syylä

Syylä on papilloomaviruksen aiheuttama hyvänlaatuinen ihokasvain eikä siihen ole varsinaista lääkehoitoa. Syyliä esiintyy yleensä lapsilla ja nuorilla. Vanhuksilla ne ovat harvinaisempia. Jalkapohjissa ja kynsivalleissa olevat syylät ovat kivuliaita. Syylän voi saada suoraan ihokosketuksesta tai yleisistä pesutiloista. Suurin osa syylistä paranee itsestään n. vuoden sisällä. Syylät on ihonvärinen ja aluksi sileäpintainen, mutta muuttu myöhemmin kasvaessaan kukkakaalimaiseksi, hauraaksi ja sienimäiseksi. Syylät ovat jalkapohjissa kivuliaita sivulta painettaessa. Joskus voi olla hankalaa erottaa känsä ja syylä toisistaan. 

Apteekista on saatavilla syylät itsehoitotuotteita, mutta kaikki eivät niistäkään apua saa.

Jalkahoitaja voi poistaa kovettumat syylän ympäriltä ja ohentaa syylää. Syylän kevennyshoito huoparenkaalla ja suojaus saattaa myös helpottaa kipua ja painetta syylässä. 

 

Diabetes

Diabeetikoille syntyy usein jalkaongelmia, joiden syynä on usein diabeteksen aiheuttamat liitännäissairaudet. Diabeetikon tulisi käydä heti sairauden toteamisen jälkeen asiantuntijan tekemässä tutkimuksessa ja riskiarviossa vähintään kerran vuodessa ja riskiluokituksen kasvaessa 0 ylöspäin useammin. 

Tutkimuksella arvioidaan verenkierto, pinta-ja syvätunto, asentovirheet ja ihomuutokset. Diabeetikolle on usein hermomuutoksia eli neuropatiaa, joka aiheuttaa pistelyä, puutumista, kipua, vihlontaa, kramppeja sekä tuntohäiriöitä eli sensorista neuropatiaa, jossa tuntoaisti alenee tai herkistyy. Oireet voivat yltää säärien ja reisien alueelle.

Diabeteksen aiheuttaman neuropatian ehkäisyssä ja hoidossa on tärkeää hyvä sokeritasapaino ja alkoholin välttäminen. Virheasentoja saattaa syntyä lihashermovaurion seurauksena. Diabeetikon on tärkeää saada ohjeistusta alaraajojen lihasten venyttämiseen ja vahvistamiseen sekä nivelten toimintojen ylläpitoon, siten voidaan hidastaa tai ehkäistä motorisen neuropatian aiheuttamaa varpaiden ja jalkaterän lihasten heikentymistä ja nivelten jäykistymistä ja siten välttää kovettumien ja muiden ihovaurioiden syntymistä. Autonomisen neuropatian seurauksena diabeetikon kantapäät voivat halkeilla ja iho kuivua. Kuiva iho ja kovettumat altistavat jalkahaavojen syntymiselle sekä myös tavallista herkemmin tulehduksille. Jokapäiväinen ihon rasvaus on tärkeää, että iho pysyisi joustavana.

Diabeetikko saa herkästi jalkahaavan  siihen liittyvän tuntopuutoksen vuoksi. Yleisemmin haavat ja ihorikot aiheutuvat sopimattomista kengistä kengässä olevasta kivestä ym., kynsienleikkauksesta aiheutuneesta ihorikosta, lämpö-tai paleltumavammasta, joita ei neuropatiasta johtuen aisti. Suojatunnon puuttuessa diabeetikko saattaa kävellä kivi kengässään pitkään, jolloin voi jalkaterään tulla syväkin haava. Diabeetikoilla on usein myös heikentynyt verenkierto, jolloin haavojen paraneminen on hidasta ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa amputaatioon. Amputaatioriski on diabeetikoilla noin kymmenkertainen muihin verrattuna. On erityisen tärkeää, että diabeetikko käy säännöllisesti jalkahoitajalla, koska jalkaongelmien ennaltaehkäisy ja seuranta on tärkeää amputaatioiden välttämiseksi. Jalkahoitaja tutkii tunnon jalkapohjista monofilamentilla sekä syvätunnon ääniraudalla. Verenkiertoa tutkitaan tunnustelemalla pulssit jalkateristä sekä lisäksi tutkitaan jalkojen mahdolliset asentovirheet ja ihon kunto.

 

Reuma

Tulehdukselliset reumasairaudet aiheuttavat nilkan, jalkaterän ja varpaiden nivelten, luiden ja pehmytkudosten muutoksia ja virheasentoja. Näistä johtuen jalkapohjan alueen kuormituspisteet muuttuvat. Erityisesti pitkittäiskaaren laskeutuminen vaikeuttaa jalan toimintaa. Kipu ja turvotus heikentävät nivelten liikkuvuutta, vähentävät jalkalihasten toimintaa ja aiheuttavat lihasten toimintaan epätasapainoa. Siitä saattaa aiheutua muutoksia alaraajojen, alaselän ja jopa ylävartalon asentoon ja liikkeisiin sekä kehon eri alueille kipuja.

Jalan muutoksia ja niistä aiheutuvien päivittäistä elämää rajoittavien ongelmien kehittymistä voidaan ehkäistä sekä jo syntyneiden muutosten etenemistä voidaan hidastaa. Keskeiset keinot ovat jalkojen omahoito ja säännölliset käynnit jalkahoitajalla.

 Nivelreumaa sairastavan on usein vaikea itse leikata kynsiä heikentyneen lihasvoiman ja nivelmuutosten vuoksi, samoin  iho- ja kynsimuutosten itsehoito on hankalaa. 

Jalkahoitaja poistaa känsät ja kovettumat sekä leikkaa ja ohentaa paksuuntuneet kynnet. Reumaa sairastavalla on usein kortisonilääkityksestä johtuen ohentunut iho, joka vaatii erityistä varovaisuutta jalkojenhoidossa. Jalkahoitaja opastaa jalkojen omahoidossa, sukka-ja kenkävalinnassa sekä ihon suoja-ja kevennys materiaaleissa. 

 

Neurologiset sairaudet

Neurologisia sairauksia sairastavien kuten, MS-tauti, Parkinsonin tauti ym. jalkojenhoito omahoito voi olla vaikeaa lihasheikkouden, pakkoliikkeiden, heikentyneen näkökyvyn ja jäykkyyden vuoksi ja siksi onkin Säännöllinen käynti jalkahoitajalla tärkeää. 

 

Psoriasis

Psoriaasis on ihon ja nivelten immunologinen tulehdustauti. Tyypillisimpiä ovat tarkkarajaiset hilseen peittämät erikokoiset läiskät. Sitä esiintyy koko kehon iholla ja kynsissä sekä myös jalkaterien alueella. Nivelpsoriaasia esiintyy noin 5-10 prosentilla psoriaasipotilailla. 

Jalkaterissä olevat hilseläiskät murtuvat kuormituksesta ja voi syntyä halkeamia/haavaumia, jotka saattavat olla kivuliaita ja voivat tulehtua. Kynsimuutoksia on 30-50 prosentilla ihopsoriaasia sairastavilla ja nivelpsoriaasia sairastavilla noin 70 prosentilla. Kynsimuutokset ilmenevät kynsissä painaumina, kuoppina, värimuutoksina, paksuuntumisina tai kynsilevyn murenemisina. Psoriaasi hoidetaan ihotautilääkärin ohjeistuksen mukaisesti. Hoitomuotoja ovat paikallishoito, valohoito sekä sisäinen lääkehoito. Tehostettu jalkojen omahoito on tärkeää. Sitten kun jalkoja ja varpaiden kynsiä on työlästä hoitaa itse, niin on syytä varata aika jalkahoitajalle. Jalkojen hoidossa käynti noin viikko ennen ilmastohoitomatkaa tehostaa paikallishoidon sekä valon vaikutuksia jalkaterien alueella.

 

Leikkaus ja jalkaterveys

Leikkauksiin liittyvän infektioriskin vuoksi tulisi kaikki infektiot hoitaa ennen leikkausta.

Leikkaukseen valmistautumiseen kuuluu hyvissä ajoin jalkojen kunnon tarkistus, jotta mahdolliset ihorikot ja kynnet ehditään hoitamaan ennen leikkausta. Jos ilmenee esimerkiksi hautuneet varvasvälit tai muuta hoidettavaa, niin jalkahoitajalla käynti olisi aiheellista. Jos jalkojen kuntoon ei kiinnitetä huomiota, niin jalkasilsa tai hautuneet varvasvälit voivat olla este leikkaukselle.

Jalkaterveyden hoitaminen myös leikkauksen jälkeen on tärkeää ja jos ei itse kykene tai jos ei ole läheistä joka siinä auttaisi, niin silloin olisi jalkahoitajalla käynti aiheellista.

 

Otsonointi

Nyt on Jalka-Onnissa Hygio otsonointikaappi, jossa saa kengät raikastettua sekä pöpöt pois. Kenkien otsonointi pidentää niiden käyttöikää ja onkin tärkeää myös otsonoida kengät aina sienikynsien hoidon yhteydessä.

1 kenkäpari 5€

3 kenkäparia 10€

5 kengät 15€

Puhdistusohjelman kesto 60 min. 

Kengät voi tuoda otsonointiin ilman jalkahoitoakin! 

 

Kenkien huolto ja hygienia

Kengät voidaan otsonoida vaikka jalkahoidon yhteydessä ja kengät ovat heti valmiina käyttöön. Otsonointi on turvallista ja se tuhoaa suurimman osan yleisimmistä taudin aiheuttajista sekä poistaa epämiellyttävät hajut kenkien sisältä.

Laite ei puhdista pintalikaa, joten niistä kannattaa itse puhdistaa näkyvä lika ennen otsonointikäsittelyä. Tehokkain puhdistusohjelma kengille kestää tunnin ja kenkiä voi tuoda puhdistettavaksi useammankin kenkäparin.

Säännöllisellä käsittelyllä kenkien käyttöikä pitenee ja mukavuus paranee. Säännöllistä otsonointia suositellaan etenkin, jos jalat hikoilevat tai niissä on syylä/sientä. Käsittely sopii kaikille kengille, mutta erityisesti työkengille sekä urheilu- ja harrastus jalkineille. Luonnonkumille käsittely ei sovellu. Kenkiä voi tuoda käsittelyyn ilman jalkahoitoakin, ilmoitamme kun ne ovat noudettavissa.

Huolletuilla kengillä on mukavampi kulkea ja se pidentää niiden käyttöikää.